ก้าวไปด้วยกัน สร้างการเปลี่ยนแปลงเพื่อทุกๆ คน

" คอร์สอบรมกับหมอเดชา (อ.เดชา ศิริภัทร) "

รายละเอียดการอบรม

องค์ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้น้ำมันกัญชา (ตำรับหมอเดชา)
* คอร์สWorkshop  ใช้ดอกกัญชาจริงในการสอนสกัด *

กำหนดการ .
. : คอร์ส 2 Daysกับหมอเดชา (พร้อม Workshop)

กำหนดการ ** หัวข้อบรรยาย วันเสาร์ **
08.30 - 09.00 น. : เริ่มลงทะเบียนเข้างาน
09.00 – 12.00 น. : กล่าวเปิดงานและอธิบายหลักการทำงานของน้ำมันกัญชาเพื่อฟื้นฟูร่างกาย โดย อาจารย์เดชา ศิริภัทร (หมอเดชา)
12.00 – 13.00 น. : พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 15.00 น. : สอนหลักการใช้น้ำมันกัญชา (ตำรับหมอเดชา) เพื่อการรักษาโรคต่างๆ
15.00 – 17.00 น. : ช่วงถาม-ตอบ ทุกประเด็นที่สงสัยกับ อ.เดชา

กำหนดการ ** หัวข้อบรรยาย วันอาทิตย์ **
08.30 - 09.00 น. : เริ่มลงทะเบียนเข้างาน
09.00 – 12.00 น. : อบรมสายพันธุ์กัญชาและการปลูก + การสกัดน้ำมันกัญชา (ตำรับหมอเดชา)
12.00 – 13.00 น. : พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 17.00 น. : Workshop (Part การปลูก และการสกัด)
* โดยใช้กัญชาจริงในการสอนปลูกและสกัด *
  • Workshopเทคนิคการสกัดน้ำมันกัญชา(ตำรับหมอเดชา) เพื่อใช้ในครัวเรือน
  • การเตรียมดินและวัสดุสำหรับเพาะปลูก
  • การเพาะเมล็ด และอนุบาลต้นกล้า
  • Workshop ( การปลูก และการสกัด)
***************************
 


Daycha Oil
* การลงทะเบียนเข้างาน *
  1. โปรดจำ No.ลำดับชื่อของท่าน (เช็คที่หัวข้อ "ตรวจสอบรายชื่อ")
  2. โปรดแสดงบัตรประชาชน เพื่อยืนยันตัวตนของท่าน
  3. โปรดสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่เข้าร่วมการอบรม*
  4. โปรดเตรียม สมุดจด+ปากกา และเสื้อหนาว มาด้วยครับ
หมายเหตุ
  • คอร์สอบรม 2 Daysกับหมอเดชา  ค่าอบรมท่านละ 2,500 บาท (รวมค่าอาหารกลางวันและของว่างแล้ว แต่ไม่รวมค่าที่พัก)
  • โปรดนำเสื้อกันหนาว + สมุดจด + ปากกา มาด้วยนะครับ
**** ในงานอบรม....ไม่มีน้ำมันกัญชาจำหน่าย  ****
รายได้ส่วนหนึ่งของค่าอบรม จะถูกสมทบเข้าโครงการสร้างโรงพยาบาลทางเลือกสุพรรณภูมิอโรคยศาลา และกิจกรรมต่างๆของ อ.เดชา เพื่อช่วยเหลือสังคมต่อไป


เหมาะกับใคร

คอร์สนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ไม่มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสมุนไพร เรียนรู้เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ ทำเองในครอบครัว


สอนอะไรบ้าง

สอนการปลูก-สกัด-วิธีใช้ เบื้องต้น โดยหมอเดชา และทีมงานหมอเดชา


ไม่เหมาะกับใคร

ไม่เหมาะกับผู้ที่ต้องการเรียนรู้และ นำไปทำเพื่อการค้า

ขั้นตอนการลงทะเบียน

1. ลงทะเบียนสมัคร คอร์สอบรม 2 Dayกับหมอเดชา
2. หลังจากลงทะเบียนสมัครแล้ว ท่านจะได้รับ Auto E-mail สรุปยอดชำระ และเลขที่บัญชีสำหรับชำระค่าอบรม (หากไม่ได้รับ E-mail โปรดตรวจสอบที่ Folderจดหมายขยะ/Spam หรือ ติดต่อแอดมินเพจหมอเดชา www.messenger.com/t/doctordaycha)
3. ชำระเงินภายใน 5 วัน นับตั้งแต่วันที่สมัคร มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์
4. หลังจากชำระค่าอบรมแล้ว โปรดแจ้งการโอนเงินพร้อมแนบภาพหลักฐานการชำระเงินที่แบบฟอร์มในหน้าเว็บ หัวข้อ "แจ้งการโอนเงิน" (มิฉะนั้นจะไม่ปรากฏรายชื่อของท่าน)
5. ตรวจสอบรายชื่อและลำดับที่ในวันถัดไปหลังจาก "แจ้งการโอนเงินแล้ว"

ลงทะเบียนกับเรา

regis
" คอร์สอบรมกับหมอเดชา (อ.เดชา ศิริภัทร) "
2Daysกับหมอเดชา+Workshop (รอบ 25-26 กุมภาพันธ์ 66) ลงทะเบียน
สถานที่จัดอบรม : ดาราปุระ วังยางรีสอร์ท อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี

enlightenedคอร์สอบรม 2 Daysกับหมอเดชา (Workshop)   
ค่าอบรมท่านละ 2,500 บาท (ไม่รวมค่าที่พัก)
สถานที่อบรม: ดาราปุระ ณ วังยาง (วังยางรีสอรท์) จ.สุพรรณบุรี
เลขที่ 28/1 หมู่6 หมู่บ้านวังยาง ซอยเทศบาลตำบลวังยาง อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี
โทร: 081-857-6136, 092-249-3058
แผนที่ (Google Map)  https://goo.gl/maps/Yb4VsGkQJobze7w89

แจ้งการโอนเงิน

ท่านต้องลงทะเบียนก่อนจึงสามารถทำการแจ้งการโอนเงินได้
กรุณากรอกข้อมูลให้ถูกต้องและเป็นความจริง
สำหรับข้อมูลที่ท่านไม่มีสามารถเว้นไว้ได้ (เช่น ID line)

แนบภาพหลักฐานการโอนเงิน

ตรวจสอบรายชื่อ

จะมีรายชื่อของท่านพร้อมลำดับเลข หลังจากที่ท่านแจ้งการชำระเงิน
และทางเราทำการตรวจสอบรายชื่อของท่านเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ตรวจสอบรายชื่อ

* เงื่อนไขการสละสิทธิ *

1. หากเกิดเหตุสุดวิสัย ในกรณีที่ท่านไม่สามารถเข้าร่วมอบรมได้ จะไม่มีการคืนเงินให้ในทุกกรณี แต่ท่านสามารถโอนสิทธิให้ผู้อื่นมาอบรมแทนได้ โดยต้องแจ้งชื่อ-นามสกุล ของผู้ที่มาแทนแก่เจ้าหน้าที่ประสานงานล่วงหน้า
2. เงินค่าอบรมที่ไม่ได้คืนนั้น จะถูกสมทบเข้ากองทุนผลิตยาเพื่อผู้ป่วยยากไร้ต่อไป และขออนุโมทนาบุญมา ณ ที่นี้อย่างยิ่ง
Top