ก้าวไปด้วยกัน สร้างการเปลี่ยนแปลงเพื่อทุกๆ คน

ตรวจสอบลำดับเลขที่ของท่าน

รายชื่อจะแสดงสำหรับท่านที่แจ้งการโอนเงินและทางเราได้ตรวจสอบแล้ว

1) 2Daysกับหมอเดชา+Workshop (รอบ 29 - 30 ต.ค.65) ตรวจสอบรายชื่อ
สถานที่จัดอบรม : ดาราปุระ ณ วังยาง (วังยางรีสอรท์) จ.สุพรรณบุรี
2) 2 Daysกับหมอเดชา+Workshop (รอบ 19-20 พ.ย. 65) ตรวจสอบรายชื่อ
สถานที่จัดอบรม : ดาราปุระ ณ วังยาง (วังยางรีสอรท์) จ.สุพรรณบุรี


ย้อนกลับ
Top