ก้าวไปด้วยกัน สร้างการเปลี่ยนแปลงเพื่อทุกๆ คน

ตรวจสอบลำดับเลขที่ของท่าน

รายชื่อจะแสดงสำหรับท่านที่แจ้งการโอนเงินและทางเราได้ตรวจสอบแล้ว

1) 2Daysกับหมอเดชา+Workshop (รอบ 17-18 ธันวาคม 65) ตรวจสอบรายชื่อ
สถานที่จัดอบรม : ดาราปุระ ณ วังยาง (วังยางรีสอรท์) จ.สุพรรณบุรี
2) 2Daysกับหมอเดชา+Workshop (รอบ 21-22 มกราคม 66) ตรวจสอบรายชื่อ
สถานที่จัดอบรม : ดาราปุระ วังยางรีสอร์ท อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี


ย้อนกลับ
Top