ก้าวไปด้วยกัน สร้างการเปลี่ยนแปลงเพื่อทุกๆ คน

ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม

2Daysกับหมอเดชา+Workshop (รอบ 25-26 กุมภาพันธ์ 66) วันที่

กรุณากรอกข้อมูลให้ถูกต้องและเป็นความจริง
สำหรับข้อมูลที่ท่านไม่มีสามารถเว้นไว้ได้ (เช่น ID line)

รบกวนระบุช่องทางการสื่อสารของตัวเองเพื่อความสะดวกในการติดต่อกลับ
จำนวนผู้เข้าอบรม (รวมตัวท่าน)
ค่าอบรมท่านละ 2,500 บาท (ค่าอบรมรวมค่าอาหารกลางวันและของว่างแล้ว แต่ไม่รวมค่าที่พัก)
(ชำระค่าสมัครโดยการโอนรวมกันมา กรณีสมัครหลายท่าน)
อาหารกลางวัน (โปรดระบุประเภทอาหารที่ต้องการ) โปรดตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลอีกครั้ง


ข้อมูลยืนยันการสมัครและยอดชาระค่าอบรมจะถูกส่งไปที่ E-mail ของท่าน
กรุณาเช็ค E-mail ของท่านอีกครั้ง (หากไม่พบอีเมล์ตอบกลับ กรุณาเช็คที่ Junk Mail หรือ Spam)


ย้อนกลับ
Top